Chủ đề: VPS Vestacp

source hay code website là gì? 33

Source, code website là gì?

Code website là gì? Code website còn gọi là source website có 2 dạng: website tĩnh và website động. Code website là thể thống nhất các file liên kết chặt chẽ thống nhất gọi là code website.

Cách trỏ domain tới hosting 8

Trỏ tên miền về hosting

Gbit hướng dẫn trỏ Tên Miền về Hosting qua 5 bước dễ thực hiện nhất. Cần chuẩn bị trước tài khoản quản trị tên miền và ip máy chủ hosting để trỏ nhanh hơn.